برای دومین سال متوالی

کسب رتبه دوم توسط مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۹ کد : ۲۸۲۵۹ آموزشی تاپ خبر
در ارزیابی سال ۹۸، مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان موفق به کسب رتبه دوم شد.
کسب رتبه دوم توسط مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان زنجان، بنا بر اعلام محمدعلی گودرزی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان در ارزیابی و تعیین رتبه مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی طی سل ۹۸ بر اساس اظهارات، فایل‌ها و مستندات واصله و یا دیگر اطلاعات موجود در موسسه توسط کارشناسان ذی‌ربط مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت.

بر اساس این ارزیابی ‌ها مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان، با کسب رتبه دوم در بین سایر مراکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، به عنوان سطح خوب ارزیابی شد.


نظر شما :