باشگاه علمی فرهنگی دانشجویان

تعداد بازدید:۸۳۷

باشگاه علمی فرهنگی دانشجویان جهاددانشگاهی

یکی از چالش‌های عمده کشورمان در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، نبود روحیه کارجمعی در میان اقشار مختلف می‌باشد و بر این اساس تلاش برای راه‌اندازی نهادهای مشارکتی به‌ویژه در محیط‌های علمی و دانشگاهی یکی از زیربنایی‌ترین فعالیت‌هایی است که در راستای توسعه کشور باید در دستور کار مسئولان نظام آموزش‌عالی در کشور قرار گیرد. این ضرورت موجب شد تا ایده‌‌ی راه‌اندازی «باشگاه علمی فرهنگی دانشجویان جهاددانشگاهی» توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان در دستور کار قرار گیرد. این باشگاه، مرکزی برای فعالیت‌های گروهی دانشجویان در حوزه‌های فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی و ورزشی است که با رویکرد جلب مشارکت حداکثری دانشجویان، تلاش می‌کند از طریق ایجاد شبکه‌ها و گروه‌های تخصصی، مهارت‌های زندگی و به‌طور خاص مهارت‌های علمی و شغلی در میان نسل جوان را توسعه دهد.

اهداف راه‌اندازی باشگاه

1.    کوشش مستمر برای ترویج فرهنگ جهادی و روحیه اسلامی و انقلابی در میان دانشجویان
2.    تلاش برای ترویج روحیه کارگروهی در میان دانشجویان
3.    کوشش مستمر در راستای افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی دانشجویان
4.    تلاش در راستای ارتقای مهارت‌های شغلی مرتبط با رشته‌های تحصیلی دانشجویان
5.    ایجاد فضای رقابت سالم میان دانشجویان در راستای اجرای پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی