آزمایشگاه تخصصی مواد خوراکی و آشامیدنی

تعداد بازدید:۱۹۷۶

مرکز خدمات تخصصی کنترل کمی و کیفی مواد خوراکی و آشامیدنی

این مرکز با هدف تمرکز برفعالیتهای خدمات تخصصی آزمایشگاهی ،مشاوره ای ، تحقیقاتی و آموزشی در حوزه کشاورزی،صنایع غذایی ، آب وخاک از سال 1389پایه گذاری شده است و زیر مجموعه جهاددانشگاهی زنجان می باشد. عمده فعالیت های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در زمینه  نیازهای توسعه علم و فناوری متمرکز است. این مرکز امیدوار است با به اشتراک  گذاشتن  ظرفیت های آزمایشگاهی در حوزه های خوراکی و آشامیدنی اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص انسانی، و دانش فنی  و استفاده بهینه از این ظرفیتها ،بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل استان و چه در سایر استانها ، مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم آورد.


چشم انداز مرکز:
احترام به مردم و خدمت به مردم، ایجاد نام نیک در ذهن مردم 
حرکت به سوی تولید محصولات سالم کشاورزی و صنایع تبدیلی سالم کشاورزی
آزمایشگاه همه فعالیتهای خود را با تاکید برحفظ اسرار مشتریان بر اساس اصول حرفه ای انجام می دهد .حفاظت از اطلاعات مشتریان جزء قوانین اصلی این آزمایشگاه می باشد.


سوابق همکاری:
صاحبان صنایع استان زنجان
واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات و صنایع تبدیلی کشاورزی
مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت استان
سازمانهای مردم نهاد استان
دانشجویان سراسر کشور
سازمان صنایع و معادن
سازمان اموال تملیکی
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
سازمان دامپزشکی
معاونت غذا و دارو علوم پزشکی 
اداره کل استاندارد 
سازمان حفاظت محیط زیست
جهادکشاورزی
شرکت سهامی آب منطقه ای
شرکت آبفای روستایی
آب و فاضلاب شهری 
شرکت شهرکهای صنعتی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ...