مراکز و نمایندگی شعب

تعداد بازدید:۸۳۴

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان زنجان در راستای اهداف اساسنامه‌ای این نهاد انقلابی با موضوع" توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه ، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان" و ماموریت مصرح "تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان، بخصوص دانشجویان" در اساسنامه جهاددانشگاهی، تلاش می‌نماید با چهار رویکرد "ثبات برنامه‌ریزی و استمرار در فعالیت‌ها"،"تخصصی کردن فعالیت‌های فرهنگی"، "استفاده هرچه بهتر از پتانسیل گروه‌های کار دانشجویی"، "ایجاد منابع درآمدی پایدار" فعالیت‌های خود را سامان دهد. 

نمایندگی شعب،فرهنگی مستقر در جهاددانشگاهی زنجان 

1. مرکز فرهنگ و فناوری های نوین رسانه‌ای 
2. مرکز علمی و ترویجی معماری ایرانی و اسلامی
3. مرکز تخصصی محصولات و خدمات فرهنگی و نمایشگاهی
4. مرکز فرهنگی ـ دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
5. مرکز افکارسنجی دانشجویان(ایسپا)
6. مرکز گردشگری دانشجویان ایران
7. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
8. سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
9. مرکزفعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور(ISQA)
10. صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران شعبه زنجان
11. خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)
12.  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)