مرکز آموزش‌های کوتاه مدت

تعداد بازدید:۳۲۸۹

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

جهـاددانشگاهی با پشتوانه 38 سال تجربه علمی و عملی و با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع و به روز، فعالیت‌های موثری در جهت پیشبرد اهداف آموزشی داشته و قادر به ارائه خدمات آموزشی به عموم جامعه و تامین نیازهای دستگاه‌ها، نهادها و صنایع دولتی و غیر دولتی در سطح کشور می‌باشد. آموزش‌های جهاددانشگاهی استان زنجان با هدف توسعه منابع انسانی و متناسب‌سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با نیازهای تخصصی استان بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارایی‌های لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد.

در همین راستا معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان زنجان ( به عنوان یکی از واحدهای فعال در امر آموزش های کوتاه مدت در کشور) با توجه به اهمیت تربیت نیروی متخصص و مجرب و نیز ایجاد زمینه های بهره مندی اقشار مختلف جامعه از امکانات و آموزش های تخصصی مورد نیاز، خدمات متعددی را ارائه می نماید که در ادامه به تشریح فعالیت ها، امکانات و گروه های مختلف آموزشی موجود در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد زنجان خواهیم پرداخت.

گروه‌هـای آمـوزشی

آموزش در حوزه‌های تخصصی و تخصصی پیشرفته از حلقه‌های مفقوده آموزش کشور است. جهاددانشگاهی با مطالعه و بررسی دقیق نیازهای آموزشی اقشار مختلف جامعه، مبادرت به طراحی و اجرای دوره‌های عمومی، تخصصی وتخصصی پیشرفته بر اساس فناوری روز نموده است. این فعالیت ها درقالب 7 گروه فعال آموزشی تخصصی و یک گروه آموزش‌های مجازی در معاونت آموزشی واحد زنجان ارائه می گردد.

گروه های هفت گانه آموزش های کوتاه مدت:

علـوم کامپیـوتر     
فنـی و مهندسی
زبـان های خارجی
پزشکی و ورزشی
علـوم انـسانی
فرهنـگ و هنـر
کشـاورزی و منـابع طبیـعی


دپارتمان های تخصصی آموزشی:

دپارتمان تخصصی شبکه و امنیت اطلاعات
دپارتمان تخصصی الکترونیک و سخت افزار
دپارتمان تخصصی زبان های خارجی
دپارتمان تخصصی جواهر سازی و زیورآلات سنتی
دپارتمان تخصصی پزشکی و کمک پزشکی