مرکز ستفا

تعداد بازدید:۱۰۰۳

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی شعبه استان زنجان فعالیت رسمی خود را با هدف مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال دانش‌آموختگان استان زنجان از آبان‌ماه 1388 آغاز کرده است و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این شعبه را  آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت آموزی و مشاوره‌های شغلی در موضوعات مرتبط با اشتغال و کارآفرینی تشکیل می‌دهد و برگزاری صدها دوره آموزش کارآفرینی عمومی و تخصصی در مرکز استان و شهرستان های تابعه نمونه ای از فعالیت های صورت گرفته در این شعبه است .
انجام تحقیقات کاربردی در حوزه‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در سطح استان، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای شعبه سازمان در زنجان است که اجرای موفق طرح‌های مطالعاتی نظیر تدوین «سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان»، انجام مطالعات توانمندسازی دانشجویان، مرتبط با ماموریت‌های جهاد در حوزه آموزش‌عالی، از فعالیت‌های این شعبه می‌باشد.
 

توسعه ساختارهای صورت گرفته “ستفا ” شعبه زنجان  
1. مرکز رشد واحد‌های فناور صنایع فرهنگی-خلاق
2. برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان
3. مرکز نوآوری و شکوفایی (منش)
4. مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی 
5. راه‌اندازی فن‌بازار منطقه‌ای استان زنجان

برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در راستای اهداف سازمان“ستفا ” 
1. برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی عمومی و تخصصی
2. برگزاری سمینارهای مرتبط با توسعه فرهنگ اشتغال و کارآفرینی 
3. برکزاری رویدادهای نوین کارآفرینی


مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
از جمله وظایف "مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی" میتوان به ارائه مشاوره‌های تخصصی به صاحبان ایده‌های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازارپذیر و ارائه .مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف اشاره کرد.


وظایف یا حوزه فعالیت
1. ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر نوآوری و فناوری‌های جدید در عرصه مزیت‌های نسبی و رقابتی که بتوانند ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد ملی ایجاد کنند.
2. هدایت صاحبان سرمایه و تخصص در چارچوب طرح های کسب و کار نوآور محور بازارپذیر
3. ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص تامین مالی و حقوقی طرح‌های نوآور محور
4. ارزیابی فنی - اقتصادی طرح‌های نوآور محور متقاضیان و تعیین مدت و نرخ بازگشت سرمایه
5. ارائه خدمات مشاوره‌ای در مدل‌های تولید، خدمات، فرآیند و برنامه‌های کسب و کار با هسته نوآوری
6. کمک به جذب فناوری، تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه‌های اقتصادی
7. ارائه هرگونه خدمات قانونی، حقوقی، مدیریتی و برنامه ریزی که موجب تسهیل کسب و کار در بنگاه اقتصادی  نوآور محور می شود.
8. ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به نوآوران در زمینه افزایش رقابت پذیری و تسخیر بازارهای هدف
9. تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداری از ظرفیت‌های کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید
10. شناسایی و معرفی دوره های آموزش‌های تخصصی و حرفه ای مورد نیاز، حسب مزیت‌های نسبی - رقابت
11. خدمات ارزیابی، امکان‌سنجی و ارزشگذاری فناوری و طرح
12. حمایت در تهیه طرح توجیهی (FS) برای استفاده از تسهیلات مالی