رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان:

پیشنهاد راه‌اندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق ویژه بانوان در راستای اهداف نظام است

۲۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۱ کد : ۳۸۱۲۵ اشتغال تاپ خبر
رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان با بیان اینکه جهاددانشگاهی جزو رویش‌های انقلاب اسلامی، گفت: ارائه طرح ایجاد شعبه مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق ویژه بانوان از سوی جهاددانشگاهی استان زنجان در راستای اهداف انقلاب اسلامی است.  
پیشنهاد راه‌اندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق ویژه بانوان در راستای اهداف نظام است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان زنجان، کامران جعفری صبح امروز (۲۷ آبان‌ماه) در برنامه دیدار دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مرکز رشد صنایع خلاق فرهنگی جهاددانشگاهی، اظهار کرد: بازار فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، نمونه‌ای بارز از اقتصاد مقاومتی است. لذا اقتصادی که بر پایه هویت‌های ملی و اعتقادی ایران اسلامی باشد، علاوه بر حراست از هویت ملی، توسعه اجتماعی و احیا و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی سبب توسعه اقتصادی و خلق ثروت و کمک به گذار از «اقتصاد منبع پایه تک‌محصولی» به «اقتصاد خلاق و دانش‌بنیان» خواهد شد.

وی با بررسی نقش صنایع فرهنگی در اشتغال بانوان کشور، تصریح کرد: عدم بهره‌برداری از نیروهای بالقوه بانوان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دستیابی به توسعه را ناممکن می‌سازد. عدم مشارکت اقتصادی بانوان در بازار کار موجب کاهش سطح تولید، کاهش درآمد سرانه و در نتیجه سبب کاهش رفاه اجتماعی کل جامعه می‌شود. 

این مسئول با اشاره به اینکه وجود نابرابری‌ها و عدم دسترسی بانوان به فرصت‌های شغلی نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصاَ برای بانوان کارگر در جامعه دارد، افزود: زنجان بیش از یک میلیون جمعیت دارد که ۴۹.۴ درصد از  این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهد که نرخ مشارکت بانوان  زنجانی ۱۷.۷ درصد است که در قیاس با کشور از نرخ کشوری بالاتر قرار داریم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری بانوان ۵.۸ بوده ولی نرخ بانوان غیرفعال استان اما دارای پتانسیل ۸۴.۴ برای کار هستند.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان زنجان ادامه داد: در این شرایط، توجه به اشتغال بانوان بسیار حائز اهمیت است و جهاددانشگاهی استان بر این اساس اقدام به ارائه طرح مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق ویژه بانوان در این واحد کرده است. صنایع فرهنگی راهی به سوی آینده است، البته در دنیا صنایع فرهنگی در قالب رادیو، موزیک، فیلم‌های سینمایی و کوتاه، صنعت بازی، هنرهای نمایشی، کتاب، معماری، تبلیغات، روزنامه و مجله، هنرهای تجسمی و تلویزیون.

جعفری با اشاره به اینکه چین در بین کشورهای در حال توسعه، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده صنایع خلاق شناخته می‌شود، گفت: صادرات کالاهای خلاق چین با سه برابر افزایش از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده که معادل رشد ۱۴.۷ درصدی در سال است.

وی با  اشاره به اهمیت ایجاد اشتـغال برای بانـوان با تکیه بر ظرفیت‌های صنایع فرهنگی، تصریح کرد: طرح جهاددانشگاهی در راستای ایجاد بستر اشتغال پایدار و استقلال مالی بانوان جویای کار در راستای ضرورت تحکیم خانواده، افزایش درآمد استانی و درآمد ناخالص ملی در بخش اقتصاد صنایع فرهنگی، ارتقاء دانش فنی علاقمندان برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه صنایع فرهنگی و پرورش استعداد، انگیزه و ذوق هنری بانوان جویای کار و تمرکز بر صادرات و نشر محصولات فرهنگی و خلاق به سایر کشورها بوده است.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان به راهبـردهـای کلان طرح فوق اشاره کرد و افزود: ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ  دستگاه‌ها ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزشی و پژوهشی، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ... در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرک، ﺷﻨﺎﺳﺎیی، ﺑﺎزارسنجی، ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزی، ﻣﻌﺮفی و ﺗﺒﻠﻴﻎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺟﺬب ﻣﺸﺎوران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ داخلی و ﺧﺎرجی در اﻣﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎری ﮔﺴﺘﺮده و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ استانی و ملی و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ از راهبردهای این طرح است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل ورود جهاددانشگاهی استان زنجان به این طرح، اظهار کرد: برخورداری جهاددانشگاهی از زیرساخت‌ها و بستر فرهنگی طبق اساسنامه جهاددانشگاهی و تلاش در جهت هم‌سویی با سیاست‌های کلان کشوری در راستای برون‌رفت از بحران اشتغال با توجه ویژه بر ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های صنایع نرم و خلاق فرهنگی، وجود شبکه گسترده و ارزشمندی از مخاطبان جهاددانشگاهی در قالب دانشجویان و اساتید مرکز آموزش علمی‌کاربردی و حوزه آموزش‌های کوتاه‌مدت و  برخورداری این مجموعه از زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی کامل و در حال فعالیت از جمله این دلایل است.

این مسئول ادامه داد: وجود زمین ملکی جهاددانشگاهی به مساحت ۲.۶ هکتار در یکی از نقاط فرهنگی، معتبر، قابل دسترسی و در جوار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تکمیل ظرفیت محل استقرار فعلی واحدهای فناور رشد و پیش رشد و تلاش در جهت توسعه فضای فیزیکی نیز از دلایل ما برای اجرای این طرح است.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار توسط جهاددانشگاهی در سال ۹۸ انجام و برای ۸۱ نفر از بانوان حائز شرایط، ایجاد شغل کرده است، افزود: آغاز اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی نیز توسط جهاددانشگاهی از سال ۹۹ آغاز و ۲۷۲۵ نفر از متقاضیان را تحت پوشش قرار داده است. مطابق آمارهای مستند، ظرفیت قابل توجهی از زنان در سن اشتغال، می‌توانند توسط این مرکز رشد در چرخه فعالیت اقتصادی قرار بگیرند.

وی یادآورشد: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جهاددانشگاهی اعم از وجود زیست‌بوم کارآفرینی فعال و همچنین ظرفیت‌های استانی از جمله کسب عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی و شهر جهانی ملیله و اشتهار زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و ثبت دهمین میراث فرهنگی کشور در این استان از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان به مخاطبـان طـرح نیز اشاره کرد و گفت: بانوان متخصص، خلاق و علاقمند و بانوان سرپرست خانوار، دارای سوء‌پیشینه و بـانوان مجـرد با سنین بالا و عموم بانوان جامعه از کسانی هستند که می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این مسئول با بیان اینکه طبق پیش‌بینی انجام شده طی ۴ سال اول فعالیت تعداد ۴۸ تیم در شهرک صنایع فرهنگی مستقر خواهند شد و به طور میانگین برای ۵۰۰ نفر (هر تیم حداقل ۴ نفر و حتی در مواردی بیش از ۱۵ نفر همکار مستقیم) اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: همچنین برای حداقل  ۴۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم تا ۴ سال اول فعالیت پس از افتتاح متصور هستیم.

جعفری به شاخـص‌های مـدل اجـرای طـرح نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود زمین ملکی جهاددانشگاهی به مساحت ۲.۶ هکتار، پیشنهاد می‌شود در فاز اول ۲۰۰۰ مترمربع شامل(۲۰۰مترمربع فضای اداری، ۱۰۰۰ مترمربع فضای استقرار تیم‌ها، ۸۰۰ متر مربع فضای کارگاهی و بازارچه فروش محصولات) به احداث و راه‌اندازی مرکز رشد تخصیص یابد. همچنین هزینه‌های مربوط به احداث و راه‌اندازی مرکز از محل بودجه‌های مصوب دولتی و با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال که به صورت مشترک قابل اجرا می باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط اعم از معاونت امور بانوان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ در کشور، این مرکز رشد قابلیت توسعه و تبدیل به اولین شهرک کسب و کار صنایع فرهنگی را در کشور دارد. به نحوی که می‌تواند به قطب گردشگری و اولین پایانه صادراتی محصولات فرهنگی نیز تبدیل گردد.


نظر شما :