کسب رتبه اول توسط مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان

۰۲ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۵ کد : ۴۴۰۱۰ آموزشی تاپ خبر
در ارزیابی سال ۱۴۰۰، مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان موفق به کسب رتبه اول شد.
کسب رتبه اول توسط مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، بنا بر اعلام نتایج مندرج در سامانه نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی ، مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان در ارزیابی و تعیین رتبه مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی طی سال 1400 بر اساس ارزیابی صورت گرفته در بخش های : آموزش، پژوهش، فرهنگی، کارآفرینی، فناوری، مالی، مدرسین، گسترش و  نظارت ، توسط کارشناسان ذی‌ربط مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت و با کسب رتبه اول در بین سایر مراکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، به عنوان سطح خیلی خوب ارزیابی شد.

شایان ذکر است مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان ،‌در ارزیابی سالهای ۹۷ و ۹۸ موفق به اخد رتبه دوم گردیده بود.


نظر شما :