عمومی - آرشیو

به مناسبت روز ملی منابع انسانی؛

تقدیر از جهادگران جهاددانشگاهی استان زنجان

منابع انسانی؛ حیاتی ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند و بدون شک، اصلی‌ترین عامل اجرایی شدن راهبردها و برنامه‌های اجرایی هر سازمانی، بدنه نیروی انسانی آن است و در صورت استفاده صحیح از توانمندی این منابع، می توان ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را به صورت بارزبه نقاط قوت تبدیل نمود.

ادامه مطلب