مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری طنز دانشجویی تلخند در زنجان